SARUEL ŁÓDŹ
  C
 


Chwała Bogu Ojcu, eD
W chwale Jego Syn, eh
Chwała Tobie Duchu,
eD
Tworzysz jedno w Nich.
he
Śpiewajmy alleluja, alleluja, alleluja.
eD
Śpiewajmy alleluja, alleluja, alleluja. heChwalę Ciebie, Panie
i uwielbiam
  A fis
Wznoszę w górę swoje ręce,  D h
uwielbiając imię Twe. E
Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś
  A fis
nie dorówna Tobie nikt,   fis D
nie dorówna Tobie nikt    h E


Chrystus Pan Boży Syn
,
  G e a7
Zbawca nasz zgodził się  D7
Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał,  G C
ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że   G a G
Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.   C a G D
Wywyższony bądź, Jezu, Baranku mój.  C D G e
Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król! a7 D G D
Wywyższony bądź, Boży Baranku!   C D G e
Przed Twym tronem,      a7
dziś Najwyższy składam hołd!  D G


Chcę wywyższać imię Twe

Chcę wywyższać imię Twe,
-|G C D /4x
chcę zaśpiewać Tobie chwałę,
Panie dziś raduję się,
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić.
Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie, -|GCDCG /2x
G C D H e C D G
Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług.
Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty!
Chcę wywyższać imię Twe.

 
  Wszedłeś jako 43460 odwiedzający (102562 wejścia)  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=