SARUEL ŁÓDŹ
  J
 


Jak ożywczy deszcz
Jak ożywczy deszcz Duchu Święty przyjdź.
    D G h A
Dotknij naszych serc rozpal ognia żar.
              D G h A
Ref: Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej. e fis e fis
Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc.         e fis e A


Jestem dzieckiem Boga                                        
1. Jestem dzieckiem Boga,
               a7 e7  (cap6)
Synem, na którego czekał Bóg,                             
a7 e7
Królewskim płaszczem Pan odział mnie,              
a7 e7
Moja nadzieja znalazła w Nim swój dom.            
F E
2. Bo jestem upragnionym dzieckiem,                 
a7 e7
Potężnego Ojca w niebie mam,                             a7 e7
Królewskim dziedzicem Pan już nazwał mnie,     F C
W przestronnych komnatach znalazł dla mnie dom.
d E
3. Jesteś dzieckiem Boga,
Synem, na którego czeka Bóg,
Królewskim płaszczem Pan odzieje cię,
Twoja nadzieja znajdzie w Nim swój dom.
4. Bo jesteś upragnionym dzieckiem,
Potężnego Ojca w niebie masz,
Królewskim dziedzicem Pan już nazwał cię,
W przestronnych komnatach znalazł dla ciebie dom.


Jezu tchnij w moje serce
Swojego Ducha x2. DAGADAGA
Rozpal w nim miłości żar x3 DGA


Jezus jest z nami tu
Jezus jest z nami tu       / x3                                   C D G e   /GADh
A Jego moc działa dziś, by namaścić Cię,          C D G e
A Jego moc działa dziś, by uzdrowić Cię,          C D G e
A Jego moc działa dziś, aby zbawić Cię.            C D G e
Jezus jest z nami tu.                                               C D G


Jezus, najwyższe Imię
, nasz Zbawiciel,
        DD7D.... eA
Książę pokoju, Emmanuel, Bóg jest z nami,  DGDA7
Odkupiciel, Słowo żywota.
                DD7D... eADD7
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,     GA7 fis h   
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
               eAD7
Zgładził grzech Baranek na wieki,           G A7 D D7
Królów Król i panów Pan.              e A D

Jak Dawid
1.Jak Dawid, kiedy przed Bogiem był,                a e
Będę tańczył ze wszystkich sił                            a e
Przed Panem Królem mym.                                   Ga (e)
Jak Miriam grała na bębnie swym                       a e
Będę klaskać ze wszystkich sił,                           a e
Przed Panem Królem mym.                                   G a (e)
Ref.:           
Pokłońmy się przed Bogiem            F G
Oddajmy Jemu cześć.                       F a (e)
Wielbijmy Imię Jezus,                       F G
Śpiewajmy Panu pieśń.                                         F a (e)
2.Jak Judajczycy przed bitwą swą
Zawierzmy Panu i chwalmy Go
Pobity będzie wróg.
Jak Jozue wznieśmy bojową pieśń
Oddajmy Panu chwałę cześć
A wróg ucieknie wnet.


Jam jest Twój Bóg, uzdrawiam Cię     Ce
Ja jestem Twym lekarzem                       dC
Posyłam Słowo i uzdrawiam Cię            Cd
Ja jestem Twym lekarzem                       GC
2.Tyś Bogiem mym, uzdrawiasz mnie
Ty jesteś mym lekarzem
Posyłasz Słowo i uzdrawiasz mnie
Ty jesteś mym lekarzem.


Jedyny Pan
, prawdziwy Bóg,
        a D G C
wszystko, co mam, oddaję Mu.      a D G C
On jedynym Panem jest,           a D G C
Sz'ma Izrael! /2x                 F G F G


Jezus jest tu
, Jezus jest tu!
         C G C C d G

O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię!  C C7 F f

Jezus jest tu!                   C G


Ja wiem, że moje imię    DG DA
Ja wiem, że moje imię jest dla Ciebie ważne
Ooooo Panie
Kochasz mnie, po prostu jestem Twoim skarbem
Ooooo PanieJest jedno Ciało
jest jeden Pan                          D G D
Jednoczy nas w Duchu                                      G
Byśmy razem szli                                               D
Usta głoszą chwałę Mu                                      G A
W ręku słowa Jego miecz                                   D h
W moc odziani tak idziemy                               G
Zdobywamy ziemię tę                                       A
Jesteśmy ludem Króla Chwał                                D
Jego świętym narodem                                          A
Wybranym pokoleniem                                         G
By ogłaszać Jego cześć                                         D A
Jesteśmy ludem Króla Chwał                               D
Jego świętym narodem                                         A
Wielbijmy Jezusa                                                 G D
On jest Królem całej ziemi tej                             G A D


 
Jaka siła jest
Jaka siła jest w spleconych mocno dłoniach.         D
Jaką moc ma spojrzenie w ludzkie oczy.         GDA
Jak dobrze jest, gdy ludzi łączy przyjaźń.
Każdy dzień inaczej się toczy.

 
Jesteś radością mojego życia


1. Jesteś radością mojego życia, o, o, o Panie mój G D C G CDG
Ref. Ty jesteś moim Panem /3x/ G C/ D G/ e a
Na zawsze jesteś Panem mym. D G
2. Jesteś miłością…
3. Jesteś pokojem… 
Jesteś radością mojego życia


1. Jesteś radością mojego życia, o, o, o Panie mój G D C G CDG
Ref. Ty jesteś moim Panem /3x/ G C/ D G/ e a
Na zawsze jesteś Panem mym. D G
2. Jesteś miłością…


 
  Wszedłeś jako 43460 odwiedzający (102579 wejścia)  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=